Daftar Pertandingan Rural Business Challenge (RBC) KKLW Di CeoDesa.my

Pendaftaran Pertandingan CEO Desa 2017

Rural Business Challenge (RBC) Transformasi Belia Desa anjuran Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) membuka penyertaan terbaru dengan hadiah utama berupa geran pembiayaan perniagaan bernilai RM1 juta.

SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN

Terbuka kepada semua belia warganegara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun pada tarikh tutup pertandingan.

Penyertaan terdiri daripada :

 • Perseorangan atau lebih; atau
 • Syarikat Enterprise,   perkongsiandan syarikat Sdn. Bhd. (bagi syarikat perkongsian hendaklah dianggotai sepenuhnya oleh belia);

Pertandingan dibahagikan kepada dua (2) kategori, iaitu:

 • Pengembangan  Perniagaan  (bagi  syarikat  yang  telah  beroperasi); dan
 • Idea    Perniagaan    (bagi    penyertaan  yang    belum    memulakan  perniagaan)

Pendaftaran  pertandingan  adalah  secara onlinedi  dalam  portal  RBC (www.ceodesa.my).

Peserta  perlulah  melengkapkan  borang  pendaftaran  dan juga Business Model Canvas (BMC) di dalam portal tersebut. Peserta yang  telah  melengkapkan  borang  pendaftaran  dan  juga Business  Model Canvas (BMC) perlu menghadiri sesi ujibakat semasa sesi “Road 2 RBC” yang dijadualkan seperti berikut:

 • Road2 RBCUtara(Hotel Seri Malaysia, Alor Setar) –18 Mei 2017
 • Road2  RBC Pantai  Timur(Karnival  Minggu  PKS,  Raub) –20  Mei 2017
 • Road2 RBC Selatan dan Tengah(Stadium Hang Jebat, Melaka) –21 Mei 2017
 • Road2 RBC Sabah & Labuan(Kota Kinabalu) –30 Mei 2017
 • Road2 RBC Sarawak(Kuching) –1 Jun 2017
 • Road2 RBC Grand (Kuala Lumpur) –3 Jun 2017

Peserta  yang  melepasi  Penilian  BMC  dan  ujibakat  akan  dihubungi  dan diminta  menghantar  Rancangan  Perniagaan  untuk  proses  penilaian  yang seterusnya.

Hanya  Rancangan  Perniagaan yang  lengkap  dan  memenuhi  terma  dan syarat serta format pertandingan sahaja akan dinilai.

Dengan  penyertaan  ini,  peserta  bersetuju  untuk  memenuhi  terma  dan syarat    pertandingan    serta    keputusan    JawatankuasaPenyelarasan Program RBC, KKLW.

Bukti penghantaran pos bukanlah bukt penerimaan penyertaan.

Tarikh tutup penyertaan : 3 Jun 2017(Sabtu) jam 11.59 malam.

Untuk panduan pengisian borang, Sila Klik Di Sini

Warga    dan    ahli    keluarga    terdekat    warga Bahagian    Kemajuan Keusahawanan  Desa,  Kementerian  Kemajuan  Luar Bandar  dan  Wilayah tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.

Semua  keputusan  pertandingan  adalah  muktamad  dan  segala  bantahan tidak akan dilayan.

PENYEDIAAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)DAN RANCANGAN PERNIAGAAN.

Peserta   pertandingan   sama   adaperseorangan/   lebih   atau   syarikat
hendaklah dianggotai sepenuhnya oleh belia.

Rancangan Perniagaan hendaklah meliputi kriteria utama seperti berikut:-

 • Lokasi operasi perniagaan/ projek terletak di kawasan luar bandar; dan
 • Perniagaan/   projek   adalah   sah   di   sisi   undang-undang   serta peraturan semasa Kerajaan.Peserta   mesti   memastikan   BMC   dan   Rancangan   Perniagaan   yang
  dikemukakan adalah asli.

Jika  terdapat  sebarang  bahan  atau  imej  milik  pihak  ketiga  digunakan  dalam  BMC  atau  Rancangan  Perniagaan  atau  semasa  sesi temuduga, peserta  perlu  mendapatkan  kebenaran  bertulis  daripada pemilik  asal sebelum digunakan.

BMC  dan  Rancangan  Perniagaan  yang  disediakan  dengan  cadanganpremis  yang  telah  dikenalpasti  atau  status  tanah  yang  jelas  sangat digalakkan.

Format BMC  yang  digunakan  adalah  seperti  yangdiperkenalkan  oleh  Dr. Alex  Osterwalder  &  Dr.  Yves  Pigneur  di  dalam  buku  “Business  Model Generation”.

HADIAH PERTANDINGAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN.

Pemenang tempat pertama akan dianugerahkan dengan hadiah berbentuk geran perniagaan dan kemudahan pembiayaan sehingga RM1 juta yang tertakluk  kepada  keputusan  Jawatankuasa  Penyelaras  Program  RBC, KKLW.

Pemenang  tempat  kedua  akan  dianugerahkan  dengan  hadiah  berbentuk geran  perniagaan  dan  kemudahan  pembiayaan  sehingga  RM750 ribu yang  tertakluk  kepada  keputusan  Jawatankuasa  Penyelaras  Program
RBC, KKLW.

Pemenang  tempat  ketiga  akan  dianugerahkan  dengan  hadiah  berbentuk geran  perniagaan  dan  kemudahan  pembiayaan  sehingga  RM500 ribu  yang  tertakluk  kepada  keputusan  Jawatankuasa  Penyelaras  Program RBC, KKLW.

Pemenang hadiah kategori RBC Jaya akan dianugerahkan dengan hadiah berbentuk   geran   perniagaan   dan   kemudahan   pembiayaan   sehingga RM200 ribu yang tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa PenyelarasProgram RBC, KKLW.

Pemenang  hadiah  kategori  RBC  Harapan akan  dianugerahkan  dengan hadiah berbentuk geran perniagaan   dan   kemudahan   pembiayaan sehingga  RM  100  ribu    yang  tertakluk  kepada  keputusan  Jawatankuasa Penyelaras Program RBC, KKLW.

Hadiah  saguhati  akan  diberikan  hadiah  wang  tunai  sebanyak  RM5  ribu tertakluk  kepada  keputusan  Jawatankuasa  Penyelaras  Program  RBC, KKLW.

PELAKSANAAN PERNIAGAAN, PELAPORAN PRESTASI DAN PEMANTAUAN PROJEKBAGI KATEGORI PENGEMBANGAN PERNIAGAAN

Pemenang kategori  ini perlu  menandatangani  perjanjian pelaksanaan projekdengan pihak Kerajaan.

Pemenang kategori   ini   juga hendaklah   melaksanakan   projek   secara sepenuh masa yangakan dipantau dan diselia oleh pihak KKLW.

Perniagaan tidak boleh dipindahmilik kepada pihak lain.

MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI

Pemenang pertandingan akan dihubungi oleh pihak Urus    Setia Pertandingan.

Semua Rancangan Perniagaanyang menyertai pertandingan menjadi hak milik KKLW dan tidak akan dikembalikan.

KKLW   berhak   menggunakan nama/gambar/maklumat   asas   peserta pertandingan   bagi tujuan   periklanan,   perdagangan   dan/atau   publisiti Program  RBC tanpa  sebarang  pemberitahuan kepada  peserta.

Peserta yang menyertai pertandingan ini tidak layak menuntut pemilikan atau apa-apa bentuk pampasan atas penggunaan tersebut.

Pendaftaran Pertandingan CEO Desa 2017
From Rural To Global.

INFO LANJUT DAN PERTANYAAN

Sekretariat RBC
Bahagian Kemajuan Keusahawanan Desa
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Aras 19, No.47, Persiaran Perdana
Presint 4, 62100 PUTRAJAYA
Tel: 03-8891 5607/5622/5636/5613
Emel: sekretariatrbc@rurallink.gov.my

About Encik Mus

Nama saya Encik Mus sebagai penulis blog ini. Penulisan dalam blog ini adalah pandangan peribadi saya dan tidak dibenarkan menerbitkan semula kandungan blog ini di media yang lain tanpa kebenaran saya. Sebarang pertanyaan boleh anda buat melalui halaman "Hubungi Saya". Terima kasih.

View all posts by Encik Mus →

5 Comments on “Daftar Pertandingan Rural Business Challenge (RBC) KKLW Di CeoDesa.my”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.