Categories
Permotoran

Pengalaman Pindah NCD Insuran Kereta Lama Ke Kereta Baru

Baru-baru ini saya sendiri menguruskan perpindahan nilai NCD (Non Claim Discount) insuran kereta lama ke kereta baru.

Pada permulaannya, saya menyerahkan segala urusan kepada ‘dealer’ kereta kerana mereka tawarkan dalam pakej pembelian kereta baru.

Namun, proses perpindahan NCD tersebut tidak dapat diteruskan.